Het attest

Na elke behandeling leveren wij u een attest af dat u kan ophangen in de behandelde ruimte(n). Daarin staan datum en locatie van de behandeling duidelijk vermeld. Dit schept vertrouwen bij iedereen die de ruimte betreedt: klanten, medewerkers en zakenrelaties.